Privacy verklaring

Privacy policy – informatie inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Algemene informatie

Uw privacy is van essentieel belang voor Meubelen Jonckheere NV, daarom nemen wij als verwerker van persoonsgegevens administratieve en technische veiligheidsmaatregelen conform de lokale wetgeving (bv. Wet van 8 december 1992), en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Deze Verordening versterkt de bescherming van uw gegevens en geeft u verschillende rechten.

Voor elke vraag met betrekking tot de privacy policy kan u zich richten tot Karel Jonckheere, verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen Meubelen Jonckheere NV (info@Meubelen-Jonckheere.be of tel. 03 772 33 34).

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Meubelen Jonckheere NV verzamelt enkel gegevens die relevant en noodzakelijk zijn en verwerkt deze in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening. In de meeste gevallen worden enkel naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Indien ook andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn en verwerkt worden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het  verwerkingsregister en worden de betrokkenen op de hoogte gebracht (denk bijvoorbeeld aan personeelsgegevens).

Er wordt steeds vermeld wat het doel is van de verwerking van de persoonsgegevens, dit staat vermeld bij de acties, maar in het algemeen kan men de doelen als volgt samenvatten:

- De communicatie met leveranciers en klanten in verband met afgesloten overeenkomsten (de wettelijke basis is het contract)
- De communicatie naar prospecten toe, waarbij gebruik gemaakt wordt van data die verkregen is steunend op gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) of via ondubbelzinnige toestemming van de prospect.
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige plichten. (de wettelijke basis is wettelijke verplichting)

De verwerking van uw gegevens omvat zowel het opslaan op fysieke als digitale dragers, het inzetten ervan voor zowel post en elektronische mailings en het intern bestuderen ervan (voor de opmaak van lijsten en een interne analyse).

Doorgifte van gegevens aan derden

Meubelen Jonckheere NV geeft gegevens nooit door aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, behalve indien dit wettelijk verplicht is. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk (bijvoorbeeld tot de overeenkomst beëindigd is).

Als Meubelen Jonckheere NV zelf verwerker van gegevens van derden is , dan wordt er een passende verwerkingsovereenkomst opgesteld.

Uw rechten

Als betrokken partij heeft u recht op de volgende zaken: U heeft het recht op informatie over onze privacy policy en het recht op inzage van uw gegevens. U kan deze kosteloos laten verbeteren, wijzigen, verwijderen door een mail te sturen naar onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen Meubelen Jonckheere NV, hierbij richt u zich tot Karel Jonckheere (info@Meubelen-Jonckheere.be). We zullen uw mail binnen de 7 dagen beantwoorden. U kan ook steeds een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: +32 (0)2 274 48 00, E-mail: commission@privacycommission.be

Wijzigingen

Het is mogelijk dat de privacyregeling van Meubelen Jonckheere NV wijzigingen ondergaat, maar dan wordt dit individueel meegedeeld aan de betrokkenen en via communicatie op de website. De meest recente versie, die in werking treedt 30 dagen na publicatie op de website van Meubelen Jonckheere NV, kan geraadpleegd worden via deze link: https://www.meubelen-jonckheere.be/nl/p/over-ons/28/.

Winkelmandje
Klantenservice
Favorieten
Je hebt nog geen favoriete producten.
Mijn account
Welkom terug! Log hier in op jouw account.
*
*
OF
Maak een account aan en geniet van verschillende voordelen